Advokat se oglasio i otkrio sve detalje: Mikiju Đuričiću zbog na**lja nad ženama prijeri pet godina rob.je

Ovim povodom oglasio se advokat Vićentije Darijević, koji je objasnio da postoji osnovana sumnja da su u radnjama ovog lica ispunjena obilježja dva kr.vična djela Nas.lničk.g ponašanja

Mikiju Đuričiću prijeti kazna zbog nas.lja nad Suzanom Perović i Nadeždom Biljić u rijalitiju.

Ovim povodom oglasio se advokat Vićentije Darijević, koji je objasnio da postoji osnovana sumnja da su u radnjama ovog lica ispunjena obilježja dva kr.vična djela Nas.lni.kog ponašanja iz člana 344 stav 2 Kr.vičnog zakonika Republike Srbije.

-Dakle, nas.lni.ko ponašanje izvršeno i prema Suzani, kao i prema Nadeždi. Za ovo kr.vično djelo preduzima se kr.vično gonjenje po službenoj dužnosti od strane nadležnog osnovnog javnog tužilaštva. Za kr.vično djelo iz člana 344 stav 2 Kr.vičnog zakonika, propisana je kazna zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina.

Zakonik predviđa i eventualnu mogućnost da se za ovo kr.vično djelo izrekne i blaža kr.vična sankcija od zatvorske kazne, poput uslovne osude. Da li će neko biti oglašen krivim za kr.vično djelo, koja će eventualno vrsta i težina kr.vične sankcije biti izrečena, zavisi od odluke samog suda, odnosno od svih onih činjenica i okolnosti koje utiču na utvrđivanje eventualne kr.vice okrivljenog, kao i vrstu kr.vične sankcije, što se sve utvrđuje u kr.vičnom postupku-rekao je Vićentije prenosi alo.